Nově budeme platit FAČR !

Nově budeme platit FAČR

Jak už mnozí z vás víte, Valná hromada Fotbalové asociace České republiky (FAČR), schválila v loňském roce nové stanovy. Pro všechny co se zúčastní soutěží řízených FAČR to znamená povinnost registrovat se jako člen FAČR. Povinnost se týká všech hráčů, realizačních týmů (tzn. všech co se v průběhu soutěží objevují v zápisech o utkání) a dále též členů statutárních orgánů našeho klubu. Registrace probíhá prostřednictvím přihlášky, kterou je potřeba vyplnit (zajišťuje klub) a podepsat. Přihlášku dostanete k podepsání v průběhu měsíců leden-únor 2012. Členský příspěvek za rok 2012 je 50.- Kč. V příštích letech se přípěvek pravděpodobně navýší na 100.- Kč pro mládež a 200.- Kč pro dospělé.

Registrace všech hráčů a ostatních probíhá pouze prostřednictvím našeho klubu. Žádný z hráčů, ani funkcionářů nemůže poslat přihlášku sám za sebe.

Členství ve FAČR

Základní informace o členství

Na 13. řádné valné hromadě FAČR (dříve ČMFS) byly přijaty nové stanovy, které jsou platné s účinností od data přijetí, tedy od 26. června 2011.Stanovy nově definují vznik členství v asociaci a zavádějí i výběr členských příspěvků. Členstvím se zabývají ve stanovách články 3 (vznik členství), článek 4 (základní práva a povinnosti členů) a článek 5 (zánik členství).

Více informací o členství

Předseda Pelta

Úvodní slovo předsedy FAČR

Vážení sportovní přátelé,
dovolte, abych Vás oslovil jménem Fotbalové asociace České republiky. Obracím se na stávající členy i na ty, kteří zvažují, že se členy FAČR v budoucnu stanou.

— Miroslav Pelta, předseda

Další informaceComments