Historie

10. října 1969 se sešlo 30 nadšenců kopané v hospodě ,, U Doušů" a začali připravovat založení oddílu kopané a budování hřiště s kabinami. Staré fotbalové hřiště bylo daleko za obcí u dřevěných kabin Sokola Zdětín, které byly v dezolátním stavu. Při rekonstrukci dálkového elektrického vedení naprojektovali projektanti přesně do středu hřiště betonový sloup a hřiště tím znehodnotili.

V lednu 1970 na výborové schůzi sokola Zdětín se začal projednávat projekt a rozpočet na výstavbu nového sportovního zařízení, který byl schválen v radě Místního národního výboru. Obcí byla odsouhlasena finanční pomoc ve výši 50.000,- Kč a OV ČSTV přispěl částkou 25.000,- Kč. Celkový rozpočet činil 105.660,- Kč. Stavbu naprojektoval stavitel pan Zoufalý z Bezna.

Po vyřízení administrativy začala výstavba sportovního areálu 5. dubna 1970 orbou pole pro hřiště. Po vyrovnání terénu bylo hřiště připraveno k osetí. Osetí provedl důchodce, 76 let starý, pan Karel Horčic ručně. Travní semeno stálo 5.600,- Kč. Na výstavbě sportovního zařízení se podíleli hráči, výbor, ostatní členové Sokola a občané Zdětína. Dále Státní statek Zdětín, JZD Zdětín ( traktory a stroji ) a Družstvo Cementářů výrobou škvárákových bloků. Celkem bylo odpracováno 5.060 hodin a hodnota díla byla 150.000,- Kč. Stavba byla dokončena do konce roku 1970. V roce 1971 byl vybudován vodovodní řád a zábradlí kolem hřiště. Při této akci se odpracovalo 650 brigádnických hodin. Slavnostní otevření sportovního areálu proběhlo 26. září 1971.

Největší zásluhy měli pan Adamec Stanislav (první předseda), pan Pátek Václav (místopředseda), pan Hruška Václav a Heřman Václav.

Oddíl kopané byl přihlášen do soutěžního ročníku 1970 -1971, kdy mužstvo dospělých začalo ve IV. třídě. Trenérem byl pan Milan Brynych bývalý hráč ,,A" Mladé Boleslavi. Do tohoto soutěžního ročníku bylo přihlášeno i mužstvo žáků, které trénoval pan Buryán Josef.

Od začátku fungování klubu se Zdětín pravidelně účastní fotbalových soutěží na okrese Mladá Boleslav v různých kategoriích od přípravky až po dospělé.